ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕΒ. Κ.Κ. ΠΑΙΣΙΟΥ

  • Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Αστυπαλαίας, υπέρτιμος και έξαρχος Σποράδων Νήσων, κ. Παΐσιος (κατά κόσμον  Παναγιώτης Αραβαντινός), εγεννήθη εἰς Ληξούριον Κεφαλληνίας τό έτος 1944.
  • Την εγκύκλιον παιδείαν παρηκολούθησεν εν τη γενετείρα αυτού και εν τη Πατμιάδι Εκκλησιαστική Σχολή, όπου και ολοκλήρωσε τάς Γυμνασιακάς του σπουδάς τό έτος 1966. Τήν Ιεράν επιστήμην εσπούδασεν εις την  Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Το έτος 1967 εκάρη Μοναχός εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης Ιξιάς Ρόδου. Το αυτό έτος εχειροτονήθη Διάκονος και το 1981 Πρεσβύτερος υπό του αειμνήστου Μητροπολίτου Ρόδου κυρού Σπυρίδωνος. Διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου (1977–2005), Ηγούμενος της Ιεράς Μονής της μετανοίας του (1982–2005), και καθηγητής εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν Ρόδου (1977–1998).
  • Την 17ην Μαΐου 2005, προτάσει της Α.Θ.Παναγιότητος, εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, χειροτονηθείς εις Επίσκοπον την 21ην  ιδίου μηνός.

     

  • Ονομαστήρια: 7  Ιουνίου.