ΨΥΧΩΦΕΛΗ

+ ¶κουσε τη φωνή του Χριστού.
Δημοσιευτηκε: 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2007
Εκτύπωση   

Πρόσεχε ψυχή μου. Κλείσε  όλες τις πόρτες των αισθήσεων σου, ώστε να αξιωθείς ν΄ ακούσεις ό,τι  ο Κύριος σου λέγει.  Να ποια είναι τα υπέροχα λόγια του αγαπητού σου.

«Εγώ είμαι η ανάπαυσίς σου, η σωτηρία και η ζωή. Μείνε εν εμοί και θα εύρης ανάπαυσιν».

¶φησε κάθε τι το πρόσκαιρο και να επιδιώκεις  τα αιώνια. Τα πρόσκαιρα είναι απατηλά. Τι  θα σε ωφελήσουν τα πλάσματα αν σε αποδοκιμάσει ο Πλάστης; Για να κερδίσεις, λοιπόν, την αληθινή μακαριότητα, αποχωρήσου από κάθε τι  άλλο και παρέδωσε τον εαυτό σου στον Πλάστη. Σ΄ Αυτόν να είσαι δούλος πιστός και θα ευαρεστήσεις ενώπιον Του.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΤΟ ΦΩΣ, «Η ΜΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μ.Λ.Κ.Α.Π.