Αγαπητοί μου αδελφοί,

Μετά την εορτή της Πεντηκοστής και την επιδημία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει ως παράδειγμα ζωής και σωτηρίας τους Αγίους Πάντες. Τιμάμε σήμερα όλους όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα, οι οποίοι με την πίστη και την αφοσίωσή τους στον Χριστό κέρδισαν, όχι μόνο τον Παράδεισο, αλλά και μια θέση στην χορεία των Αγίων της Εκκλησίας μας, και ακόμη και αν έμειναν άγνωστοι στους ανθρώπους έμειναν όμως οικείοι αιωνίως ενώπιον του Τριαδικού Θεού.

Με τη σημερινή εορτή των Αγίων Πάντων ολοκληρώνεται ο κινητός κύκλος των εορτών που άρχισε από την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου και επισφραγίζεται με την παρουσία στους Χριστιανούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τους Προπάτορες, τους Πατριάρχες, τους Δικαίους, τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Ιεράρχες, τους Οσιομάρτυρες και Ιερομάρτυρες, τους Όσιους και τις Αγίες γυναίκες και όλους τους ανώνυμους αγίους. Όλη αυτή η χορεία των Αγίων της Εκκλησίας μας συνιστούν την απόδειξη του έργου της και της αποστολής της, αποτελούν την τρανή απόδειξη της πραγμάτωσης της σωτηρίας του ανθρώπου με την ένωση με τον Σωτήρα Χριστό. Έτσι, οι βίοι των Αγίων μάς δείχνουν όλους τους δρόμους της σωτηρίας, όλους τους τρόπους του εν Χριστώ αγιασμού.

Δεν έφτασαν στην θέωση οι Άγιοι από τις αρετές, τα θαύματα ή τις καλές τους πράξεις, αλλά επειδή δώθηκαν με όλο τους το είναι στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, επειδή ήταν πάνω από όλα πιστά τέκνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Δεν είναι μια φιλοσοφική ιδέα ο Χριστιανισμός, αλλά είναι βίωμα εν Χριστώ, και η αγιότητα δεν είναι η ηθική τελειότητα ή η αναμαρτησία, αλλά η επίγνωση της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και η συνεχής εκζήτησης του ελέους του Θεού.

Οι Άγιοι δεν ήταν υπεράνθρωποι άλλης φύσεως από εμάς, αλλά άνθρωποι που πήραν στα σοβαρά την υπόθεση της σωτηρίας τους. Ο Άγιος δεν εκπληρώνει απλά κάποια θρησκευτικά καθήκοντα που τον κάνει «καλό χριστιανό», αλλά ζητάει από το Άγιο Πνεύμα να σκηνώσει μέσα του. Μέσα από τα Ιερά Μυστήρια, και δη της Ιεράς Εξομολόγησης και της Θείας Ευχαριστίας, οι Άγιοι γίνονται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και φθάνουν στην θέωση, η οποία και πάλι δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινο, αλλά δωρεά της αγάπης του Θεού.

Αγαπητοί μου,

Όταν ο Θεός μέσα από την Γραφή μάς προστάζει «άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιος ειμί» (Λευϊτ. 20,7,26· Α΄ Πέτρ. 1,16), σημαίνει ότι μάς καλεί όλους στην αγιότητα. Η επίτευξη της αγιότητας είναι μια εντολή που καλούμαστε όλοι οι χριστιανοί να εκπληρώσουμε.

Δι’ ευχών όλων των Αγίων ας αγωνιστούμε κι εμείς να μιμηθούμε τον άγιο βίο τους, και ας ποθούμε όπως πόθησαν και αυτοί την ένωση μας με την πηγή της αγιότητας, τον Τριαδικό Θεό. ΑΜΗΝ.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως +Μ.Μ.