Εκτύπωση
  1. Ο Λέρου & Καλύμνου Χρύσανθος , από Νευροκοπίου, «Δανιήλ προς Κύριον εκδημήσαντος» 20 - 10 - 1888.
  2. Ο Λέρου & Καλύμνου Ανθιμος , από Κορυτσάς , «Παραιτηθέντος Χρυσάνθου» 20 - 7 - 1894 .
  3. Ο Λέρου & Καλύμνου Σωφρόνιος , από πρώην Θεσσαλονίκης, «Ανθίμου προαχθέντος…εις τον Θρόνον τον Οικουμενικόν» 23 - 2 - 1895.
  4. Ο Λέρου & Καλύμνου Ιωάννης , από πρώην Δεσκάτης , «Σωφρονίου προαχθέντος εις την Μητρόπολιν Νικαίας» 29 - 5 - 1897.
  5. Ο Λέρου & Καλύμνου Γερμανός , από Αίνου , «Ιωάννου προαχθέντος εις τον Θρόνον της αγιωτάτης Μητροπόλεως Κασσανδρείας» 9 - 8 - 1903.
  6. O Λέρου & Καλύμνου Απόστολος , από Επίσκοπος Ολύμπου , «Γερμανού προς Κύριον εκδημήσαντος» , 6 - 9 - 1918.
  7. Ο Λέρου & Καλύμνου Ισίδωρος , από Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων . «Της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Λέρου & Καλύμνου απροστατεύτου διαμεινάσης άτε δη του εν αυτή εκλεγέντος Χρυσοστόμου μη αποδεξαμένου την εκλογήν». Αρχιερατεύοντος Ισιδώρου προσετέθη στον τίτλο της Μητροπόλεως το της Αστυπαλαίας 23 - 11 - 1950.
  8. Ο Λέρου,Καλύμνου & Αστυπαλαίας Νεκτάριος , από Καρπάθου και Κάσου , «Ισιδώρου προς Κύριον εκδημήσαντος» , 24 - 5 - 1983.
  9. Ο Λέρου , Καλύμνου & Αστυπαλαίας Παίσιος , από Πρωτοσύγγελος Ι.Μ.Ρόδου , «… του εν αυτή αρχιερατεύοντος Νεκταρίου παραίτησιν κανονικήν υποβάλλοντος …» , 19 - 5 - 2005.
  • ( + Πρεσβ. Γεωρ.Χαραμαντά, “Ιστορικά Σημειώματα της Εκκλησίας της Νήσου Λέρου ” )