Εκτύπωση
 • Ο Λέρνης Κάλλιστος Απεβίωσε 1 - 1 – 1584
 • Ο Λέρνης Συμεών ο Α’ Απεβίωσε 24 - 12 – 1603
 • Ο Λέρνης Φιλόθεος Απεβίωσε 8 - 5 – 1635
 • Παχώμιος ο από Ρόδου Προσχώρησε στον Παπισμό
 • Ο Λέρνης Συμεών ο Β’ Καθαιρέθηκε
 • Ο Λέρνης Ιγνάτιος ο Α’ Απεβίωσε 16 - 2 – 1801
 • Ο Λέρνης Ιγνατιος ο Β’ Απεβίωσε 5 - 2 - 1809
 • Ο Λέρνης Ιερεμίας Απεβίωσε Ιούλιο 1844
 • Ο Λέρνης Διονύσιος Απεβίωσε 22 - 5 – 1863
 • Ο Λέρνης Ιγνάτιος ο Γ’ Απεβίωσε 2 – 4 – 1870
 • Ο Λέρνης Μακάριος Απομακρύνθηκε 3 - 7 -1875
 • Ο Λέρνης Δανιήλ Απεβίωσε 20 – 10 – 1888
 • Ο Λέρνης Χρύσανθος Παραιτήθη 20 – 7 – 1894