ΨΥΧΩΦΕΛΗ

+ Η Σύνεση στη ζωή μας
Δημοσιευτηκε: 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2007
Εκτύπωση   

Ένας κανόνας, απαραίτητος στη ζωή μας,είναι αυτός. Να μην πιστεύουμε αμέσως ότι  τυχόν ακούσουμε ούτε να εκτελουμε ευθύς τις επιθυμίες της καρδιας μας, αλλά όλα να τα εξετάζουμε με σύνεσι, κρίνοντας   τα πάντα ανάλογα με   την σχέσι τους προς το θέλημα και το νόμο του Θεου.

            Είναι τόση δυστυχώς η αδυναμία μας, ώστε ευκολώτερα πιστεύουμε και κάνουμε το κακό παρά το καλό.

            Οι αληθινά προοδευμένοι στην πνευματική ζωή, εκείνοι που αντικρύζουν με λαχτάρα την αγιότητα, είναι πρόθυμοι να πιστεύουν τις διάφορες διδασκαλιες, γιατί γνωρίζουν ότι ο κόσμος έχει μεγάλη κλίσι στην κακολογία.

            Πραγματικά σοφός είναι εκεινος που δεν ενεργεί βεβιασμένα, δεν είναι ισχυρογνώμων, δεν είναι ευκολόπιστος, κι εκεινα ακόμη που κατά βάθος τα πιστεύει, δεν σπεύδει αμέσως να τά διαδώση. 

Επιμέλεια Μ.Λ.Κ.Α.Π

Η Μiμησις του Χριστού. Εκδόσεις ΦΩΣ.