ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ι.Μ. ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε: 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2018
Εκτύπωση   

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

H Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Σύμης

 

Μέ αἰσθήματα χαρμολύπης καί μεγάλη συγκίνηση, Κλῆρος καί Λαός προέπεμψε την Παρασκευή 12 Ἰανουαρίου 2018 τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κυρό Χρυσόστομο στήν αἰωνιότητα.

Ἀπό τό πρωί τό ποίμνιο τῆς Σύμης προσερχόταν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου γιά νά ἀποτίσει φόρο τιμῆς καί νά δώσει τό «ὕστατο χαῖρε» στόν ἐκλιπόντα Ποιμενάρχη του.

Νωρίς τό πρωΐ ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Τοποτηρητού, Σεβ. Μητροπολίτου Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, συλλειτουργούντων τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας καί τῶν φιλοξενουμένων.

Μετά τήν ἄφιξη τῶν ἐκ Ρόδου προερχομένων Ἐπισήμων Ἀρχῶν καί ὥρα 10:30΄ ἔγινε ἡ ἔναρξη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, στήν ὁποία προεξήρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ἐκπροσωπῶν τήν Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον.

Συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες: Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Τοποτηρητής τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης, ὁ ὁποῖος θά παραμείνει μέχρι πληρώσεως αὐτῆς μέ τήν ἐκλογή νέου Μητροπολίτου, ἐκ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Συμμετεῖχαν επίσης οἱ Θεοφιλέστατοι  Ἐπίσκοποι: Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος, Στρατονικείας κ. Στέφανος καί Ὀλύμπου κ. Κύριλλος.

Ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Χρυσόστομος, ἐνταφιάσθη στήν Ἱερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, όπως ἐπιθυμοῦσε. Ἐκεί, Ἄγημα καί Φιλαρμονική τῆς 95 ΑΔΤΕ ἀπέδωσαν τίς προβλεπόμενες τιμές.

 

Επιμέλεια:  Γεώργιος Ι. Χρυσούλης, Γραμματέας Ιεράς Μητροπόλεως

Πηγή – Φωτογραφίες:  «ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ», «ΠΟΙΜΗΝ».

 

 

 

Το Ἀνακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου (09/01/2018).


"Ἐπί τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σύμης Χρυσοστόμου ἥ τε Α. Θ. Παναγιότης καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐγειρθεῖσαι, ηὐχήθησαν ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως ἐν σκηναῖς δικαίων τοῦ ἀποιχομένου τούτου προσφιλοῦς, μεγάλως δοκιμασθέντος, Ἱεράρχου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὡρίσθη δέ ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ."

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεσθεί την Παρασκευή (12/1) στις 10.30 στον Μητροπολιτικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Σύμης και θα ακολουθήσει η ταφή στην ιερά Μονή Πανορμίτου Σύμης.

 

 


Το ανακοινωθέν της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης, ἀναγγέλει μετά κατωδύνου καρδίας καί βαθείας συγκινήσεως τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη κατόπιν πολυμήνου καί πολυωδύνου ἀσθενείας τήν πρωΐαν τῆς σήμερον 9ης Ἰανουαρίου μηνός τοῦ δισχιλιοστοῦ δεκάτου ὀγδόου ἔτους, εὑρισκόμενος ἐν Ρόδῳ.
Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Σύμης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Αἰγαίου Πελάγους, κυρός Χρυσόστομος (κατά κόσμον Ἰωάννης Δημητριάδης) ἐγεννήθη κατά τό ἔτος 1944, ἐν Ἀγριδίοις Ἴμβρου, ὅπου καί ἤκουσε τά πρῶτα γράμματα. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τό Λυκειακόν Τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Κατόπιν ἐνεγράφη εἰς τὴν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τῆς ὁποίας κατέστη πτυχιοῦχος. Ἀνῆκε εἰς τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας ἐν Χαλκιδικῇ. Τήν 13ην Ἰουνίου 1968 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τήν 6ην Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ἐν Θεσσαλονίκῃ. Κατά τά ἔτη 1974 ἕως 1976 ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς. Ἐν συνεχείᾳ, μεταβάς εἰς Γερμανίαν, ἐτοποθετήθη Ἐφημέριος εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Ἐνορίαν Ἁγίου Βασιλείου, τῆς πόλεως τοῦ Ἁννοβέρου. Τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 1980 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξε βοηθόν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Παμφίλου, τῆς χειροτονίας αὐτοῦ γενομένης τήν 8ην Νοεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Βόννης. Ὡς βοηθός Ἐπίσκοπος ἀνέλαβε καθήκοντα Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνορίας Ἁννοβέρου καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Βορείου Γερμανίας. Κατά τά ἔτη 1995-2000 διετέλεσε Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας. Τήν 20ήν Ἀπριλίου 2004 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξεν πρῶτον Μητροπολίτην τῆς ἀρτισυστάτου Μητροπόλεως Σύμης.

πηγή:  "ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ"965 Αναγνώσεις: - Ανάγνωση σχολίων (0)